literatur.lv  |  Aktuell
[grün = weiterführende Links, rot = bereits besuchte Links]

Bislang avisierte LiteraTouren mit „Anschlußmöglichkeit“:

Saisonende LiteraTouren sind in diesem Jahr noch möglich zwischen dem 25. September und 14. Oktober sowie zwischen dem 18. und 25. Oktober
.

Riga
LiteraTouren durch Riganach Absprache jederzeit, Infos, Terminanfragen etc. → Kontakt
Hinweis: In den Rigaer Touristeninformationen (in denen man ohne beharrliches Insistieren bzw. ohne vorheriges Informiertsein u. U. keinerlei Informationen zur LiteraTour durch Riga erhält – aber immerhin können Touristen die Information informieren) kann seit einigen Jahren nicht mehr durch Aushänge auf konkrete Veranstaltungen hingewiesen werden. Da es somit nicht möglich ist, Interessenten bzw. potentielle Teilnehmer über konkrete LiteraTour-Termine zu informieren, gilt bis auf weiteres ein spezielles Honorarsystem.

Zürich
Samstag, 27. Oktober  |  Wasserkirche
Konzert mit Lesung (u. a. mit M. Knoll)

Schweiz / Schwarzwald
Derzeit noch freie Termine für Lesungen mit Matthias Knoll:
28. Oktober
29. Oktober
30. Oktober
31. Oktober
1. November
2. November
3. November
Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung!

Zürich
Sonntag, 4. November  |  ...
(Inhalte noch offen)

Precizējums
Muzeju nakts 2018 programmā dažās interneta vietnēs ir (jurmala.lv un delfi.lv), resp., bija (muzeju-nakts.lv un feisbukā) pieteikts pasākums »Piedzimšanas gaisma« Aspazijas mājā Dubultos, kurā it kā (citāts) »dzejnieks un atdzejotājs Matiass Knolls atdzejos vācu valodā apmeklētāju izvēlētu dzeju no Aspazijas dzejas krājumiem« (citāta beigas). Šis teksts tika publicēts ar mani nesaskaņojot un tādējādi bez manas piekrišanas.

Mans Aspazijas mājas vadībai piedāvātais koncepts-teksts pēdējā redakcijā bija šāds:

»Nevis šūpulis, bet šūpoles!
No četriem pilnībā atdzejotiem Aspazijas dzejoļu krājumiem (Sarkanās puķes, Dvēseles krēsla, Saulains stūrīts un Trejkrāsaina saule) apmeklētāji varēs izvēlēties kādu dzejoli un nolasīt to, sēžoties šūpolēs ar atdzejnieku Matiasu Knollu (Matthias Knoll), kurš atbildēs ar savu atdzejojumu vācu valodā.«


Šis mans teksts tika pilnībā sagrozīts un sakropļots. Atdzejošana ir ilgstošs, sarežģīts process, kas prasa mieru un klusumu, bet nekādi necieš laika ierobežojumu – par kaut kādu publisku atdzejošanu (skat. publicētā tekstā darbības vārda nākotnes formu atdzejos) nekādā gadījumā nevar būt ne runas. Pirmajā rindkopā citētais, patvaļīgi pārveidotais un ar mani nesaskaņotais programmas pieteikums kaitē manai kā tulkotāja-atdzejotāja reputācijai – un atdzejošanas profesijai kā tādai, jo veido priekšstatu, ka šis laikietilpīgais radošais process var būt kāds ārišķīgs, improvizēts šovs kā, piem., t. s. poetry slam.

Pieļauju, ka pieteikums nebija ļauni domāts, bet vienkārši – ne(pār)domāts. Bet tā kā mani attiecīgie norādījumi un korekciju prasības no Aspazijas mājas puses netika ņemti vērā, bet tieši pretēji – noveda līdz absolūti haotiskam (dez)informācijas mudžeklim, šīvakara Muzeju nakts pasākumā Aspazijas mājā nepiedalīšos.

M. Knolls
Rīgā, 2018. gada 19. maijā


Literatur aus Lettland  |  Lieferbare Titel

Lauris Gundars
Hallo, Walfisch!
Eine Erzählung aus Lettland

Illustrationen von Anete Melece
Aus dem Lettischen von Matthias Knoll

Baobab Books

ISBN 978-3-905804-87-4
88 S.  •  15,90 € / 16,40 € (A) / 21,80 CHF


Valentīna Freimane
Adieu, Atlantis
Erinnerungen

Aus dem Lettischen
von Matthias Knoll

Wallstein Verlag

ISBN 978-3-8353-1603-4
341 S.  •  22,90 € / 23,60 € (A) / 31,80 sFr

Māris Putniņš
Die wilden Piroggenpiraten
Ein tollkühnes Abenteuer
um eine entführte Mohnschnecke
und ihre furchtlosen Retter

Aus dem Lettischen von Matthias Knoll
Mit Bildern von Karsten Teich

Fischer Schatzinsel

Hardcover: 656 S.  •  (D) 14,99 €
Taschenbuch: 656 S.  •  (D) 9,99 €
E-Book: (D) 9,99 €


Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2013
Andrejs Eglītis / Lūcija Garūta / Rigaer Kammerchor „Ave sol”
Kantate Dievs, Tava zeme deg!
(Gott, Deine Erde brennt!)


CD mit Textbuch (lettisch, deutsch, englisch,
französisch, italienisch, spanisch und japanisch)


Riga: Apgāds Valters un Rapa
ISBN 978-9984-805016
152 S. + CD  •  20,00 €


Bestellen

www.literatur.lv